Jeugddrumband

Ook de drumband heeft enthousiaste jeugd nodig om te blijven bestaan. Dit is ondertussen al een grote gezellige groep geworden.

Onder leiding van Henrieke Palland wordt er goed aan de weg getimmerd om zo spoedig mogelijk door te kunnen stromen naar de drumband.


Henrieke Palland

Er wordt geoefend op vrijdag avond van 19.00 tot 20.00 uur.

Eerdaags komt er een opstapgroep. Wat betekent dat de mensen die net hun eerste lessen hebben gehad, ook al met elkaar samen gaan spelen.
Tijden en de bewuste avond waar dat op gaat gebeuren volgt nader.

Muzikale Begeleiding Jeugdorkest: Henrieke Palland
 
Vanwege de nieuwste maatregelen tegen
verspreiding van het
Coronavirus zijn alle muzikale activiteiten
geschrapt tot 1 juni aanstaande!
Wij leven mee met de nabestaanden van de mensen
 die overleden zijn en wensen alle zieken van harte
 beterschap!!

   HHHHHHasselts Fanfare feliciteert de nieuwe koning!Hasselts Fanfare feliciteert

Sponsors

Kompanje Schilderwerken
Bouwbedrijf Wursten