De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Hasselts Fanfare. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hasselts Fanfare.
 
De op deze website getoonde informatie wordt door Hasselts Fanfare met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
 
Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
 
Hoewel Hasselts Fanfare alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Hasselts Fanfare niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.
 
Bepaalde (hyper)links in deze website leiden naar websites buiten het domein van Hasselts Fanfare. Deze websites welke geen eigendom zijn van Hasselts Fanfare, zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Hasselts Fanfare.

Hoewel Hasselts Fanfare uiterst selectief is ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Hasselts Fanfare worden onderhouden wordt afgewezen.
Vereniging
Info
Overig