Bestuur IMG 4725  Bertus Seinen-1006  gea hooyer
Karla Schelhaas  Bertus Seinen Gea Hooyer
Voorzitter  Secretaris Penningmeester
06-51135352  038-4772733 06-13478778
   06-20543430  
     
 Janssen  Eric Breevoort  Maaike
 Jan Jansen  Eric Brevoord       Maaike de Vries 
 Geleding A-orkest       Alg. Bestuurslid      Alg. Bestuurslid
 06-10013188  06-37304943     06-50956537
 
Vanwege de nieuwste maatregelen tegen
verspreiding van het
Coronavirus zijn alle muzikale activiteiten
geschrapt tot 1 juni aanstaande!
Wij leven mee met de nabestaanden van de mensen
 die overleden zijn en wensen alle zieken van harte
 beterschap!!

   HHHHHHasselts Fanfare feliciteert de nieuwe koning!Hasselts Fanfare feliciteert

Sponsors

Kompanje Schilderwerken
Bouwbedrijf Wursten