Bestuur


 Profiel man HF  Profiel-vrouw HF  Profiel man HF  Profiel man HF
Winfred Mijnten  Debby van der Stouw   Harold Jongman  Erik Hulshorst
Dagelijks Bestuur  Dagelijks Bestuur   Dagelijks Bestuur  
06-21191698  06-43045514     06-82838326
 A-orkest  A-orkest   Drumband  A-orkest
 Voorzitter  Secretaris    Penningmeester
 Profiel man HF  Profiel man HF  Profiel man HF  
Gerard Frederiks      Hans Bosman              Eric Brevoord
A-orkest     Drumband   Drumband
06-51174565    06-21693445   06-37304943
Algmeen Adjunct    Jeugdzaken   Geleding Drumband

     
     
     
 
images muziek

Helpt u ons de vereniging
financieel gezond te houden?
dan zorgen wij voor de muziek!
Voor minimaal 10 euro per jaar
blaast u een stevig partijtje mee!
Supportersvereniging
Hasselts Fanfare
(zie info)

   HHHHHHasselts Fanfare feliciteert de nieuwe koning!Hasselts Fanfare feliciteert

Sponsors

Kompanje Schilderwerken
Bouwbedrijf Wursten