Bestuur


 Profiel man HF  Profiel-vrouw HF  Profiel man HF  Profiel man HF
Winfred Mijnten  Debby van der Stouw   Harold Jongman  Erik Hulshorst
Dagelijks Bestuur  Dagelijks Bestuur   Dagelijks Bestuur  
06-21191698  06-43045514   06-13164442  06-82838326
 A-orkest  A-orkest   Drumband  A-orkest
 Voorzitter  Secretaris   Alg. Adjunct  Penningmeester
 Profiel man HF  Profiel man HF  Profiel man HF  
Gerard Frederiks      Hans Bosman              Eric Brevoord
A-orkest     Drumband   Drumband
06-51174565    06-21693445   06-37304943
Algmeen Adjunct    Jeugdzaken   Geleding Drumband

     
     
     
 

Sponsors

Kompanje Schilderwerken
Bouwbedrijf Wursten