23 december 2023   Christelijk Mannenkoor Staphorst   JHF II 16
Al decennia lang verzorgt het A-orkest van Hasselts Fanfare, samen met een gastkoor, op de avond van de Stille Zaterdag een Passie- en Paaszang. De prachtige fanfareklanken, de sonore mannenstemmen, de verbindende bijbelteksten én de samenzang vormen een indrukwekkend samenbindend geheel hetgeen zorgt voor individuele bezinning op het lijden, het sterven en de opstanding van de Heere Jezus Christus.

Voor dit jaar is er (opnieuw) samenwerking aangegaan met het in authentieke klederdracht gestoken Staphorster Mannenkoor onder leiding van Johan Bredewout. Het Rudolph Knol orgel zal worden bespeelt door Wilco Veldkamp. De verbindende teksten worden, zoals al jaren te doen gebruikelijk, uitgesproken door ds. H. Westerhout.

Het één en ander zal plaatsvinden op de Stille Zaterdag vóór Pasen, 30 maart 2024, in de Grote-of Stephanuskerk in Hasselt, aanvang 19.30 uur.

Hasselts Fanfare hoopt haar trouwe bezoekers, die telkens weer zorgden voor een volle Kerk, wederom te mogen begroeten. Uiteraard is óók dit jaar de toegang geheel gratis!
Bij de uitgang is er een collecte ter bestrijding van de onkosten.

Wij bevelen bovengenoemd concert van harte aan!

passie en pasen website
Vereniging
Info
Overig