Jeugdleden in het A-orkest van Hasselts Fanfare

IMG 1948Onlangs traden Merel ten Klooster (hoorn) en Ryan Rabs (trompet) al toe tot het A-orkest van de fanfare en afgelopen woensdag was het Milan van Laar.
Milan nam n.l. op zijn bugel met goed gevolg deel aan de muziekexamens georganiseerd door de Bond van Muziekverenigingen.

Dit praktijkexamen werd op zaterdag 20 januari afgenomen in Dieverbrug volgens het examenreglement van Unisono en door een bevoegd examinator.
Volgens het raamleerplan voor blaasinstrumenten werd hij getoetst op zes onderdelen te weten:

muzikale begripsvorming en auditieve toepassing;
instrumentaal-auditieve toepassing;
klankvorming;
technische vaardigheden;
ritmische vaardigheden en samenspel;
uitdrukkingsvaardigheden.

Milan speelde, evenals vele andere jeugdleden, al een tijd mee in het orkest, bij de opening van de repetitie-avond met koralen en straatmarsen.
Zo kan de jeugd in opleiding alvast wat sfeer proeven en Hasselts Fanfare ervaart dit als een goede opstap naar de daadwerkelijke toetreding tot het grote orkest. Het streven is dat alle leerlingen bij het behalen van het A-diploma definitief instromen en deelnemen aan alle activiteiten van orkest. Milan is dan ook een welkome aanvulling op de bugelsectie.

"Mocht u nieuwsgierig geworden zijn hoe de jeugd participeert in het orkest, dan bent u van harte welkom om eens een kijkje te nemen op onze repetitie.

Iedere woensdagavond vanaf 19.30 uur", aldus voorzitter Jansen.
 
images muziek

Helpt u ons de vereniging
financieel gezond te houden?
dan zorgen wij voor de muziek!
Voor minimaal 10 euro per jaar
blaast u een stevig partijtje mee!
Supportersvereniging
Hasselts Fanfare
(zie info)

   HHHHHHasselts Fanfare feliciteert de nieuwe koning!Hasselts Fanfare feliciteert

Sponsors

Kompanje Schilderwerken
Bouwbedrijf Wursten