Agenda Hasselts Fanfare staat voor komende maanden bol van activiteiten

IMG-20151016-WA0004Zo werd afgelopen woensdag een spetterend concertje verzorgd door de leerlingen van de kennismakingscursus 'Kijk ik speel in de fanfare'. In 10 gratis lessen bracht vakdocente Jennifer Krale hen de beginselen bij van de blaasmuziek met als hoogtepunt een afsluitend concertje samen met het groot orkest voor familie en belangstellenden. Aansluitend gaf dirigent Floris de Wever de kids de gelegenheid te ervaren hoe het is om voor zo'n groot orkest te mogen dirigeren. Enkelen van deze basiscursus hebben zich overigens al aangemeld voor de vervolgopleiding!
De drumband van Hasselts Fanfare heeft zich wederom ingeschreven voor een concours, te weten op zaterdag 7 november aanstaande in Schiedam. Hieraan voorafgaand wordt op zaterdag de 31e oktober een studiedag georganiseerd. Een dag waar naast natuurlijk heel veel gezelligheid de puntjes op de i gezet worden door nog even flink de schouders eronder te zetten, zodat het topniveau waarop deze slagwerkgroep al jaren speelt kan worden behouden.

De kosten voor opleiding, instrumentarium, uniformen etc. zijn hoog. Daarom organiseert de vereniging door het jaar heen tal van activiteiten, waarmee de clubkas wordt gespekt. Komend najaar kunt u dan ook weer deelnemen aan de grote bingo die gehouden wordt op vrijdag 13 november aanstaande in het verenigingsgebouw aan de Van Haersoltelaan en waarmee diverse mooie prijzen zijn te winnen. Daarnaast kunnen inwoners van Hasselt de leden en sympathisanten van de club op zaterdagmorgen 14 en 21 november aan de deur verwachten met overheerlijke snert. Mocht u nog goede bruikbare melkbussen hebben voor deze verkoopactie dan hoort het bestuur dit graag.

Het najaar is ook de tijd van de lampionoptochten. Hasselts Fanfare draagt daarin graag haar steentje bij. Op dinsdag 10 november de Foekepotoptocht in Hasselt en zaterdag 14 november de lampionoptocht in Genemuiden.

Als afsluiting van het jaar bent u inmiddels gewend, dat de blazers van Hasselts Fanfare een optreden geven in bejaarden-/verzorgingshuis 'De Hazelaar', de volkskerstzang in de Hervormde Kerk Genemuiden begeleiden en een kerstochtendrondgang in Genemuiden verzorgen. Maar dit jaar zal aan de kerstoptredens een extra concert worden toegevoegd: 'Kerst op de Markt'.

Een groep enthousiastelingen uit het orkest heeft gemeend een nieuw en bovendien laagdrempelig kerstconcert te moeten organiseren voor en door Hasselters. Op zaterdag 12 december aanstaande hopen zij dan ook met koor en verteller u mee te nemen in een verrassende kerstviering met populaire kerstmuziek, maar er is beslist ook plaats voor de traditionele kerstsamenzang. Van 16.30 tot 18.00 uur op de Markt in de gezellige en sfeervolle binnenstad van Hasselt.
Houd de berichtgevingen in de pers in de gaten!
 
 promo
25 oktober aanstaande
Verenigingsgebouw 
Hasselts Fanfare

   HHHHHHasselts Fanfare feliciteert de nieuwe koning!Hasselts Fanfare feliciteert

Sponsors

Kompanje Schilderwerken
Bouwbedrijf Wursten