Mannenkoor t Harde
Ook dit jaar hopen we, als A-orkest van Hasselts Fanfare, o.l.v. Harry van Bruggen, weer een Passie & Paaszang te organiseren in de Grote of Stephanuskerk te Hasselt.

Als gastkoor komt deze keer het Chr. Mannenkoor uit ’t Harde o.l.v. Henk van der Maten. Het Rudolph Knol orgel zal bespeelt worden door Johan van der Graaf en hij verzorgt de samenzang, begeleid het koor en zal zelf óók een orgelsolo ten gehore brengen.
Ds. H. Westerhout uit Nunspeet zal de avond openen, de begeleidende teksten uitspreken en afsluiten.

Het is goed om juist op de avond van Stille Zaterdag stil te staan bij het lijden, het sterven en de opstanding van de Heere Jezus.
U wordt van harte uitgenodigd mee te komen zingen, te luisteren naar de muziek, de koorzang het stiltemoment en naar de verbindende bijbelteksten.

Zaterdag 8 april aanstaande, aanvang 19.30 uur (kerk open 19.00 uur)
Bij de uitgang collecte ter bestrijding van de onkosten.

hasselts fanfare a orkest
Vereniging
Info
Overig