Dodenherdenking 2017


Op 4 mei om 20.00 uur is het twee minuten stil in Nederland, om de slachtoffers van oorlogsgeweld te herdenken. Het gaat daarbij niet alleen om de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, maar om alle mensen die slachtoffer zijn geworden van vervolging, van rechteloosheid en van geweld. Onze vrijheid lijkt zo vanzelfsprekend, maar de gebeurtenissen elders in de wereld geven aan dat dat, helaas, niet zo is.

Op 4 mei om 20.00 uur is het twee minuten stil in Nederland, als teken van respect en troost voor de overlevenden en de nabestaanden. Maar het is ook een waardevol moment van bezinning voor ieder van ons. Onze vrijheid is niet vanzelfsprekend, maar afhankelijk van mensen die de vrijheid maken ... of breken. Onze vrijheid kan alleen bestaan als ieder van ons zich er verantwoordelijk voor maakt en bereid is rekening met elkaar te houden.

Op 4 mei om 20.00 uur is het twee minuten stil in Nederland. De uitzendingen op radio- en televisiestations, het openbaar vervoer en de activiteiten in openbare gelegenheden worden even stilgelegd. Veel mensen hechten zeer aan deze stilte en eigenlijk vinden wij dat iedereen daar respect voor moet kunnen opbrengen: één persoon kan de stilte van honderden anderen verstoren.

Op 4 mei om 20.00 uur zijn wij twee minuten stil. U ook ?

Traditiegetrouw verleend Hasselts Fanfare haar medewerking aan de Kranslegging bij het monument, deze keer in Genemuiden. 
images muziek

Helpt u ons de vereniging
financieel gezond te houden?
dan zorgen wij voor de muziek!
Voor minimaal 10 euro per jaar
blaast u een stevig partijtje mee!
Supportersvereniging
Hasselts Fanfare
(zie info)

   HHHHHHasselts Fanfare feliciteert de nieuwe koning!Hasselts Fanfare feliciteert

Sponsors

Kompanje Schilderwerken
Bouwbedrijf Wursten