Passie en Paasconcerten

Mannenkoor-Ichthus-Foto-Chr -Sliedrechts-Mannenkoor-IchthusVoor de Passie & Paaszang 2017 was er een unieke samenwerking tussen het orkest van Hasselts Fanfare en het Chr. Sliedrechts Mannenkoor. Het organisatiecomité heeft voor dit jaar wederom contact gezocht met dit koor om in beider thuishavens een Passie & Paasconcert te verzorgen.

Zaterdag 6 april wordt het spits afgebeten in de Grote Kerk van Vianen. Al in de loop van de middag vertrekken de muzikanten van de Hasselter Fanfare met het totale instrumentarium, van trompet tot pauken, om voorafgaand aan het concert, dat overigens om 19.30 uur begint, nog een korte repetitie te kunnen houden. Aansluitend op zaterdag 20 april aanstaande, stille zaterdag, hoopt Hasselts Fanfare weer samen met u Passie & Paaszang te houden in de Grote Kerk van Hasselt. Ook dit concert vangt om 19.30 uur aan.

Deze voorbereiding op de Paasdagen zal dan voor de 29e keer gehouden worden en dit jaar dus wordt dus medewerking verleend door gastkoor het Chr. Sliedrechts Mannenkoor Ichtus o.l.v. de heer Martin Zonnenberg onder meer bekend van het TV-programma 'Nederland Zingt'.
Naast de optredens van fanfare en het koor staan er veel liederen op het programma met samenzang. Organist Bert Kruis is bereid gevonden e.e.a. te begeleiden. Ongetwijfeld zal een solowerk van hem ook niet ontbreken.

Dominee H. Westerhout zal openen, de schriftlezing verzorgen en sluiten.

Muziekvereniging Hasselts Fanfare onder leiding van Harry van Bruggen heeft al enige repetities ter voorbereiding op deze Paaszang gehouden en zal een aantal zeer toepasselijke stukken ten gehore brengen, waarin de lijdenstijd tot uitdrukking wordt gebracht.

Muziekvereniging en Mannenkoor hopen met deze Passie- & Paaszang op een goede voorbereiding op de Paasdagen waarbij wordt stilgestaan bij de oproer - gevangenneming - marteling - het sterven en de opstanding van Jezus Christus.
 
logo anjeraktie

Doneer online uw bijdrage via deze link:

   HHHHHHasselts Fanfare feliciteert de nieuwe koning!Hasselts Fanfare feliciteert

Sponsors

Kompanje Schilderwerken
Bouwbedrijf Wursten