Hasselts Fanfare huldigt 9 jubilarissen

20190106 111803Zoals gebruikelijk bij Hasselts Fanfare werd ook dit jaar de eerste zaterdag van januari een nieuwjaarsreceptie gehouden voor leden en ereleden met gezin, beroepskrachten, leden van diverse commissies en haar beschermheer de heer Bilder.

Na een kort welkomstwoord van voorzitter Karla Schelhaas en het gezamenlijk uitbrengen van een toast op het nieuwe jaar werden de jubilarissen gehuldigd en in het zonnetje gezet.
Voor iedere jubilaris was er het dankwoord voor trouw lidmaatschap, muzikaliteit en de inzet getoond in diverse commissies.

Speciaal dankwoord was er voor Joop Schuring die maar liefst 70 jaar (!) verbonden is aan Hasselts Fanfare, waarvan vele jaren als voorzitter. Met een andere jubilaris Arie Frederiks, 60 jaar muzikant en jaren secretaris van de vereniging waren zij lange tijd het gezicht van Hasselts Fanfare.

Sinds enkele jaren biedt de vereniging de leden de mogelijkheid te kiezen uit het aloude bekende speldje, dat op het uniform gedragen kan worden of een fraai beeldje passend bij het instrument dat zij bespelen. Uiteraard gecompleteerd met een mooi boeket en het certificaat van de muziekbond.

Op de foto ziet u van links naar rechts:

Joop Schuring, bugel, 70 jaar
Arie Frederiks, euphonium, 60 jaar
Renate Timmerman, trompet, 25 jaar
Koos Zuidhof, bas, 50 jaar
Marius v.d. Stege, saxofoon, 25 jaar
Vincent Koedijk, slagwerk, 40 jaar

Debby v.d. Stouw (trompet, 25 jaar), Bart Aalbers (bariton, 12,5 jaar) en
Frank Bloemhof (slagwerk, 12,5 jaar) konden helaas in verband met privé omstandigheden niet aanwezig zijn, maar krijgen de presentjes op een later tijdstip uitgereikt.
 
 promo
25 oktober aanstaande
Verenigingsgebouw 
Hasselts Fanfare

   HHHHHHasselts Fanfare feliciteert de nieuwe koning!Hasselts Fanfare feliciteert

Sponsors

Kompanje Schilderwerken
Bouwbedrijf Wursten