Najaarsaktiviteiten

Zo werd afgelopen zaterdag  3 november een spetterend dubbelconcert verzorgd door het A-orkest met de fanfare uit Rheden. Voor een volle zaal in 'Ons Gebouw' traden de orkesten onder leiding van dirigent Harry van Bruggen op. De orkesten ieder met eigen repetoire, maar ook verrasssend samenspel door het vormen van √©√©n grote fanfare.

De jongens en meiden van de jeugddrumband behaalden eerder die dag prachtig resultaat met deelname aan een marsconcours in Schiedam. Zij kregen een geweldige beoordeling en werden met maar liefst een dikke 86 punten (!) beloond.

De kosten voor opleiding, instrumentarium, uniformen etc. zijn hoog. Daarom organiseert de vereniging door het jaar heen tal van activiteiten, waarmee de clubkas wordt gespekt. Komend najaar kunt u dan ook weer deelnemen aan de grote bingo die gehouden wordt op vrijdag 9 november aanstaande in het verenigingsgebouw aan de Van Haersoltelaan en waarmee diverse mooie prijzen zijn te winnen.

Daarnaast kunnen inwoners van Hasselt de leden en sympathisanten van de club op twee achtereenvolgende zaterdagochtenden aan de deur verwachten met overheerlijke snert. De 10e november in de binnenstad en de 17e november in de nieuwbouw.
Tot 9.00 uur kunt u ook zelf de erwtensoep afhalen bij het verengingsgebouw aan de Van Haersoltelaan.

Het najaar is de tijd van de lampionoptochten. Hasselts Fanfare draagt daarin graag haar steentje bij met de Foekepotoptocht in de Nadorst van Hasselt op zaterdagavond 10 november. Om 19.30 uur zal er vanaf de Ontmoetingskerk vertrokken worden. Uiteraard wordt het lied 'Foekepotterij' gespeeld en zullen er ter hoogte van de Malcorpslaan mandarijnen aan de kinderen worden uitgedeeld die beschikbaar worden gesteld door de plaatselijke supermarkt Emté.

Als afsluiting van het jaar bent u inmiddels gewend, dat de blazers van Hasselts Fanfare een optreden geven in bejaarden-/verzorgingshuis 'De Hazelaar', de volkskerstzang in de Hervormde Kerk Genemuiden begeleiden en een kerstochtendrondgang in Genemuiden verzorgen.

Maar dit jaar zal aan de kerstoptredens ook een extra concert worden toegevoegd: 'Kerst op de Kaai'.
Een laagdrempelig en vrij toegankelijk kerstconcert vanuit 'De werkplaats' op vrijdag 21 december aanstaande.

Houd de berichtgevingen in de pers in de gaten!
 
 promo
25 oktober aanstaande
Verenigingsgebouw 
Hasselts Fanfare

   HHHHHHasselts Fanfare feliciteert de nieuwe koning!Hasselts Fanfare feliciteert

Sponsors

Kompanje Schilderwerken
Bouwbedrijf Wursten