Bijdrage Prins Bernard Cultuurfonds!

IMG 3284Voor het afgelopen WMC in 2017 hadden de leden van de drumband nieuwe trommels op hun verlanglijstje staan.
Door de explosieve groei van het aantal jeugdleden kreeg de vereniging met een luxeprobleem te kampen, een tekort aan slagwerkinstrumenten. Aanvulling c.q. vervanging van instrumenten is voor de muziekvereniging een enorme kostenpost en uit eigen middelen moeilijk te realiseren.

Door de inzet van leden en sympathisanten van Hasselts Fanfare voor de jaarlijkse collecte van het Prins Bernhard Cultuurfonds is er voor de drumband de mogelijkheid een aanvraag in te dienen bij genoemd fonds voor een financiële bijdrage ter bekostiging van grote aankopen.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt bijzondere projecten en personen in diverse disciplines als beeldende kunst, monumentenzorg, dans, film, maar ook muziek. Dankzij een grote bijdrage van dit fonds heeft Hasselts Fanfare de mogelijkheid gekregen een prachtige set slagwerkinstrumenten aan te schaffen.

'Wij zijn erg blij met deze gift van het cultuurfonds, want dit schept voor de dames en heren slagwerkers de mogelijkheid zich goed te kunnen voorbereiden op deelname aan het volgend Wereld Muziek Concours te Kerkrade in 2021. Bovendien wordt hiermee een goede opleiding voor de grote groep jeugdleden gewaarborgd', aldus voorzitter Karla Schelhaas
 
 promo
25 oktober aanstaande
Verenigingsgebouw 
Hasselts Fanfare

   HHHHHHasselts Fanfare feliciteert de nieuwe koning!Hasselts Fanfare feliciteert

Sponsors

Kompanje Schilderwerken
Bouwbedrijf Wursten