Passie en Paasconcert met Christelijk Sliedrechts Mannenkoor

Mannenkoor-Ichthus-Foto-Chr -Sliedrechts-Mannenkoor-IchthusOp zaterdag 15 april aanstaande, stille zaterdag, hoopt Hasselts Fanfare weer samen met u Passie & Paaszang te houden in de Grote
Kerk van Hasselt.

Deze voorbereiding op de Paasdagen zal dan voor de 27e keer gehouden worden en dit jaar wordt medewerking verleend door gastkoor het Chr. Sliedrechts Mannenkoor Ichtus o.l.v. de heer Martin Zonnenberg onder meer bekend van het TV-programma 'Nederland Zingt'.

Naast de optredens van fanfare en het koor staan er veel liederen op het programma met samenzang. Organist Bert Kruis is bereid gevonden e.e.a. te begeleiden. Ongetwijfeld zal een solowerk van hem ook niet ontbreken.

Dominee H. Westerhout zal openen, de schriftlezing verzorgen en sluiten.

Muziekvereniging Hasselts Fanfare onder leiding van Floris Eric de Wever heeft al enige repetities ter voorbereiding op deze Paaszang gehouden en zal een aantal zeer toepasselijke stukken ten gehore brengen, waarin de lijdenstijd tot uitdrukking wordt gebracht.

Muziekvereniging en Mannenkoor hopen met deze Passie- & Paaszang op een goede voorbereiding op de Paasdagen waarbij wordt stilgestaan bij de oproer - gevangenneming - marteling - het sterven en de opstanding van Jezus Christus.

De kerk is open 19.00 uur en de aanvang 19.30 uur.

Toegang is gratis.
 
images muziek

Helpt u ons de vereniging
financieel gezond te houden?
dan zorgen wij voor de muziek!
Voor minimaal 10 euro per jaar
blaast u een stevig partijtje mee!
Supportersvereniging
Hasselts Fanfare
(zie info)

   HHHHHHasselts Fanfare feliciteert de nieuwe koning!Hasselts Fanfare feliciteert

Sponsors

Kompanje Schilderwerken
Bouwbedrijf Wursten